WybJan Groendijk, raadslid en fractievoorzitter

Het is in het jaar 1957 dat ik kennis ging maken met us Lytje Pôle, en daarna ben ik eigenlijk ook nooit meer echt weg geweest. Werkzaam in de plaatselijke horeca en via Hotel van der Werff onder juffrouw Dien, 5 jaar Jan Berend en Betsche Bazuin en 15 jaar het Strandhotel ben ik nu alweer 15 jaar werkzaam als parkmanager op Vitamaris.

Getrouwd met Magda, en Heit van Yannick, Amber en Linde, woon ik alweer geruime tijd, aan de Willem Dijkstraat 4, ooit het domicilie van oom Evert en tante Annie

Geïnteresseerd, in de cultuur historie van ons eiland, maakte dat ik alles ging verzamelen over ons eiland, iets wat nu bijna 30 jaar geleden resulteerde in het mede oprichten van onze cultuurhistorische vereniging “t Heer en Feer”, verder onderhoudsman van het Vredenhof,  lid van de Pinkstercommissie en bestuurslid  van Stichting Lytje Willem

Actief in de politiek werd ik pas na aanmelding bij onze Kiesvereniging Schiermonnikoogs Belang begin jaren 80  (van de vorige eeuw). Het was de tijd van Jouke de Jong en zijn windmolens, snel daarna werd ik secretaris als opvolger van Feye Faber, in mijn geheugen staat nog gebrand de grote vergaderingen en discussies en zelfs een keer een royement –als lid – van een eilander

En dan nu fractievoorzitter van een fractie van twee, en dan voor het eerst weer sinds jaren een verdeling van de portefeuilles, en ook hier ziet u mijn belangstelling in terug met o.a. Cultuur, Toerisme (met jachthaven) Financiën en Zorg en Welzijn .


Ilja Zonneveld, raadslid

Ik ben in 1997 op het eiland aangespoeld en ik ben er nooit weer weggegaan. Ik begon als kamermeisje in een hotel aan de Badweg, waar ik een donker kelderkamertje deelde met twee andere seizoenswerkers. Acht jaar later (er was – net als nu – sprake van woningnood) kregen we als jonge gezinnetje onze eerste huurwoning toegewezen. Wat waren we blij! Ik heb in de loop van de jaren ontzettende leuke banen gehad in de horeca, bij de VVV, in de kinderopvang en op school. Op dit moment werk ik wederom aan de Badweg, waar ik verantwoordelijk ben voor de dagelijkse gang van zaken in een appartementencomplex. Bovendien fotografeer ik vanaf 2007 als freelancer voor kranten en magazines. Hiernaast zet ik me, net als bijna alle eilanders die ik ken, op vrijwillige basis in voor allerlei stichtingen, verenigingen en mooie initiatieven.

Wat is voor mij belangrijk?

‘Hoe is dat nu, op een eiland wonen?’ vragen gasten mij vaak. Ik vertel ze dan meestal dat Schiermonnikoog een plek is waar lief en leed nog echt wordt gedeeld. Dat het leven hier soms wat langzamer gaat, maar dat het vaak ook intenser is. En dat je, als je hier komt wonen of heel vaak bent, je vrijwel altijd wordt opgenomen in dit grote warme bad. Juist omdat Schiermonnikoog zo’n open gemeenschap is moeten we ook oog blijven houden voor de eilander cultuur. Geschiedenis moet een plekje kunnen krijgen en tradities moeten de kans krijgen om wortels te schieten. Zo behouden we onze eigen identiteit en blijft dit eiland zo’n bijzonder plekje. Daarnaast maak ik me hard voor duurzaamheid en behoud van de bijzondere natuurwaarden op en rondom ons eiland.

Waarom zit ik in de raad?

Er zitten maar weinig vrouwen in de raad van Schiermonnikoog. Dat is best begrijpelijk, want als ik om mij heen kijk zie ik dat de meeste vrouwen aardig wat ballen in de lucht houden. Ze hebben banen, runnen een eigen zaak, zijn moeder en mantelzorger, ze doen allemaal vrijwilligerswerk en onderhouden een uitgebreide vriendenkring. Ik heb in de raad plaats genomen om al deze actieve vrouwen die ons eiland drijvende houden een stem te mogen geven!

In mijn portefeuille zit: duurzaamheid, natuur & milieu, ruimtelijke ordening & wonen, verkeer & vervoer, fysieke leefomgeving, vergunningverlening, toezicht en handhaving, openbare orde en veiligheid, burgerparticipatie, bestuur, dienstverlening.


Erik Gerbrands

Erik Gerbrands, wethouder

Geboren in 1951 in Oegstgeest, na de HBS in 1970 naar Groningen gegaan om farmacie te studeren. Zo ongeveer meteen de eerste week in Groningen, ook voet gezet op Schiermonnikoog. Afgestudeerd in 1977 en eind 1979 mijn eigen apotheek begonnen in Buitenpost. Actief geworden in de plaatselijke afdeling van de PvdA, van 1986-1994 voorzitter van PvdA Achtkarspelen.

In 1988 Noorderstreek 12 gekocht. Na mijn pensionering als apotheker eind 2015 definitief naar Schiermonnikoog gekomen, samen met Heidi. En daar actief geworden binnen Schiermonnikoogs Belang. Ook voorzitter geworden van ’t Heer en Feer, bestuurslid van Natuur- en Vogelwacht en namens NVWS in het Overlegorgaan Nationaal Park.

Verkiezingen voor de Raad in 2018 leverde zetelwinst op voor Schiermonnikoogs Belang en samen met Samen een coalitie. Vond ik mijzelf onverwacht op de stoel van wethouder, met portefeuilles Volkshuisvesting, Sociaal Domein, Onderwijs, Bouw-, woning- en welstandstoezicht, Verkeer en vervoer, Leefbaarheid, Natuur en milieu, Jachthaven. Een heel breed pakket dus. Het besturen is heel leuk en interessant om te doen. Ik had er nooit zo bij stil gestaan hoe een gemeentebestuur functioneert. Gelukkig kunnen we het goed met elkaar vinden in het College van B&W en is de samenwerking met de ambtenaren uitstekend. En zo kan je wat betekenen voor de samenleving. Het kost wel veel tijd. Voorheen liepen en fietsten Heidi en ik veel vaker samen over het eiland, maar dat komt wel weer.


Louis Wiersema, bestuursvoorzitter.

Nu alweer veertig jaar op het eiland en gepensioneerd. Sociaal-cultureel werk, bezoekerscentrum, nationaal park en de gemeente waren mijn werkkringen. Schiermonnikoog in al zijn facetten meegemaakt. Zo’n twintig jaar geleden echt actief geworden in de eilander politiek. Twee jaar in de gemeenteraad en twaalf jaar in het college. Een goed functionerend bestuur is voor een waddeneiland van levensbelang. Daarom blijf ik mij inzetten voor Schiermonnikoogs Belang, voor duurzaamheid, volkshuisvesting, onderwijs, sport en een autoluw eiland.


Cynthia Borras

Cynthia Borras, bestuur penningmeester

Twaalf jaar geleden kwam ik voor het eerst aan op Schiermonnikoog. De eerste vier jaar op het eiland ben ik 6 keer verhuisd, van appartement naar zolderkamer, naar studio… Allemaal tijdelijke woonplekken bij gebrek aan een beschikbare woning in de sociale huur. Pas na 6 jaar kreeg ik van de gemeente te horen dat ik in aanmerking kwam voor een huis.
De frustratie die jonge mensen na een aantal jaar weer naar de wal laat vertrekken ken ik dus goed. De gemeente moet meer doen om jongeren en families met jonge kinderen op het eiland te houden.

Politiek schrikt veel mensen af, vooral jonge mensen willen hier niet veel mee te maken hebben. Jammer is dat, de stem van de jongeren moeten we wel laten horen. Gemeentelijke politiek gaat om zaken die ons allemaal direct of indirect aangaan. Vele beslissingen kunnen we zelfstandig op het eiland nemen, daar moeten we gebruik van maken. Samen bepalen wij de toekomst van Schiermonnikoog! Voor mij is Schiermonnikoogs Belang de partij die mijn idealen nastreeft.


Joyce van Bon

Joyce van Bon, brede fractie

Het eiland autoluw houden in een veranderende wereld vraagt om het maken van bewuste keuzes waaraan we allemaal een steentje kunnen bijdragen.

Met elkaar leven, wonen en werken op een eiland vraagt om een eigen aanpak. Door de kleinschaligheid is het een uitdaging de juiste balans te vinden en te houden. Die bereik je in mijn ogen alleen door met elkaar te praten en goed naar elkaar te luisteren. Schiermonnikoogs Belang heeft deze ambitie hoog in het vaandel staan.
We hebben het eiland te leen en moeten het verstandig doorgeven aan de generatie na ons. Ook ik wil hier graag aan bijdragen!


Dirk Siekmans

Dirk Siekmans, brede fractie

Het zou mooi zijn om ons mooie kleine eiland onafhankelijk te krijgen van natuurlijke bronnen als gas, olie en steenkool. Dat dit een geweldige opgave is, is duidelijk! Het is alleen voor elkaar te krijgen als alle betrokken partijen op het eiland (gemeente, coöperatie de Sintrale, waterschap Vitens en woning coöperatie Woon Friesland) gaan samenwerken. De gemeente van Schiermonnikoog zal hier het voortouw in moeten nemen.

Het is vaak onduidelijk hoe de gemeente werkt. Vaak lijkt dit van buitenaf traag te gaan. Veel regeltjes en beperkingen en iedereen zou willen dat bepaalde processen sneller zouden worden beslist en uitgewerkt. Kritiek hebben op de werkwijze is eenvoudig, meewerken om dit te verbeteren is zo gezegd “ andere koek”.
De eerste stap is dan ook je melden bij een politieke partij. De keuze is voor een partij die staat voor het aanpakken van de energievraagstukken. Schiermonnikoogs Belang is de partij die hiervoor staat en dat is in het belang van Schiermonnikoog.