Een snellere energietransitie is niet per se beter voor een duurzame toekomst

In januari 2021, één week voor zijn aftreden, besloot minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes om stroomkabels van een windmolenpark dwars door Schiermonnikoog en het zuidelijk gelegen wad te laten leggen. Daar heb ik eerder al over geschreven. Precies de plek met de meest kwetsbare waddennatuur.

lees via onderstaande link het volledige artikel:

Een snellere energietransitie is niet per se beter voor een duurzame toekomst – De Correspondent

‘De gemeente, dat zijn wij’

In gesprek met Bas Eenhoorn over onze lokale democratie

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de vereniging Schiermonnikoogs Belang werd opgericht. Om dat te vieren organiseren wij op vrijdag 15 oktober een thema-avond over de stand van de lokale democratie. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd.

Tijdens deze avond zal Bas Eenhoorn spreken over het thema ‘Wat verandert er in de lokale democratie?’ Daarna gaat hij graag over dit onderwerp met ons in gesprek.

●         Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen met oog voor de gemeenschap en met belangstelling voor het bestuur van ons eiland.

●         Het maakt niet uit welke politieke kleur je hebt; iedereen is welkom!

●         Een frisse aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2022.

De avond vindt plaats in De Stag en begint om 20.00 uur.

De toegang is gratis.

Bas Eenhoorn was van 1976 tot 1983 op Schiermonnikoog de jongste burgemeester van Nederland. Hij heeft een lange en rijke carrière in politiek en bestuurlijk Nederland.

(zie www.baseenhoorn.nl)

PS: denkt u aan de QR-code of een testbewijs? Er is een testlocatie in het gemeentehuis.

’t Kan Verkeren

Alles goed en wel maar het was de afgelopen tijd op Schiermonnikoog een vertoning waar we niet trots op moeten zijn. De langzaam weer op gang komende toeristenstroom werd geconfronteerd op plakkaten en stickers met een foto met de tekst mooi hè, houden zo, aangevuld met kreten die het ergste doen vermoeden. Wat hier aan de hand is kunnen onze gasten niet vermoeden.

Sinds jaar en dag vinden wij en velen met ons, ook onze gasten, dat het gemotoriseerd verkeer op het eiland en zeker in het dorp best wel een stuk minder kan. We delen overal maar één straat, geen voet- of fietspad te bekennen. Shared space bleek niet overal de oplossing voor, een halfbakken gehandhaafd parkeerverbod is het enige wat tijdelijk een positieve eerste stap leek. Lange tijd hebben we het voor ons uitgeschoven, net als het stikstofprobleem.

Het huidige college van B&W dacht er terecht goed aan te doen om dit probleem nog maar eens dapper te tackelen. Het sein in hun coalitie in de gemeenteraad stond immers op groen. De onderzoeken, studies, metingen, adviezen, routeringen en wat je maar nodig hebt, liggen in het gemeentehuis op de plank, allemaal nog meer dan actueel. En passant werd een busremise nieuwe meegenomen in de plannen. Een weggetje van pakweg de blauwe palen naar het bedrijventerrein dat iets groter zou moeten worden omdat er ook bedrijven uit het dorp naar toe moeten. Een niet te lang traject lag voor de hand. De eerste verkenningen werden gedaan.

Toen de eerste altijd al tegenstanders alleen al lucht kregen van de voorbereidingen was het eiland te klein. Alles en iedereen die op voorhand, het collegevoorstel was nog niet eens gepubliceerd, iets tegenkwam in het idee wat haar of hem niet goed uitkwam, niet in mijn voor- of achtertuin, of dacht een beter idee te hebben, klom in de pen, plakte een sticker, verzon een actie, zette heldhaftig een handtekening, sprak in bij de raad, nam de ruimte voor alle persoonlijke frustraties. Populair word je niet in het openbaar bestuur wisten we maar hier en daar ging het soms toch echt te ver.

In de laatste raad voor de zomer stond de finale besluitvorming op de agenda en kreeg een geamendeerde uitkomst. Het doel, het beteugelen van de verkeersdrukte blijft overeind, de denkrichting ontsluiting van het bedrijventerrein. De concrete besluitvorming moet geheel  overnieuw onderbouwd want in de raad ontbreekt het draagvlak voor de wijze van aanpak.

Gaat dit ooit nog goedkomen vraag je je af. Zelfs van een lid van de oppositie hoorde ik dat de populistische acties in het dorp hem zeer stoorde. Waarom laten ze hun gemeenteraadsleden niet het werk doen, je hebt ze toch gekozen. Laat je protest of instemming horen op de bijeenkomsten van je partij, durf daar een open discussie aan, luister eens naar een andere mening in plaats van mekaar te overschreeuwen. Da’s pas meedoen op basis van de straks beter gefundeerde plannen van het ook gekozen college. Die gaan ze na de zomervakantie aanleveren onderwerp voor onderwerp, stap voor stap. De uitkomst staat niet van tevoren vast. Lef genoeg om deze uitdaging aan te gaan? Dan kunnen de borden, de leuzen, die erge berichten op sociale media in de prullenbak en de populisten naar huis. Worden we weer gezien als een volwassen zelfstandige democratisch bestuurde gemeente.

______________________________________________________________________

Op zaterdag 18 januari hebben wij afscheid moeten nemen van

Frans Ruddijs,

Zeer gewaardeerd inwoner van ons dorp Schiermonnikoog,

En betrokken lid van onze kiesvereniging

Wij wensen zijn vrouw Rie en familie veel sterkte bij het verlies van hun liefdevolle echtgenoot, vader en opa.

Fractie en bestuur Schiermonnikoogs Belang

_____________________________________________________________________________

Wooncoöperatie #01 | TOX | dinsdag 10 december 2019 | 14.00 – 16.30 uur 

Waarom coöperatieve woningbouw een verkennende bijeenkomst voor aspirant bewoners en bestuurders, georganiseerd op initiatief van Schiermonnikoogs Belang. Spreker en moderator:  Rob Visser *

Programma (zie ook onderstaand krantenartikel)

14:00 informatief gedeelte:

 • presentatie:
 • eigenwijs wonen
 • het onvermogen van de woningmarkt om voor betaalbare huisvesting te zorgen.
 • de wooncoöperatie als antwoord op de wooncrisis.
 • korte video impressies

15:00 uitwisseling van ideeën:

 • welke woondromen zou je op Schiermonnikoog willen waarmaken?
 • Zijn die in groepsverband te realiseren als iedereen zich daar voor inzet?
 • bij voldoende animo: afspraken over vervolg

16:00 Afsluiting

 • gelegenheid om in de TOX nog even na te praten

* Rob Visser komt uit Groningen en heeft in een team van betrokken professionals op het gebied van wonen meegewerkt aan de oprichting van vereniging Coöplink, het landelijke kennisnetwerk van en voor wooncoöperaties.    www.cooplink.nl

uit de Volkskrant van 25 oktober 2019:

Zij bouwen zoals nog nooit is gedaan. Reportage Woonmarkt Amsterdam

Zou dit ook kunnen op Schiermonnikoog? Een interessante vraag want Schiermonnikoogs Belang heeft coöperatief bouwen in het verkiezingsprogramma staan. In de brede fractie hadden we het er al eens over. Het wachten is op een initiatief van onze kant. Lees dit artikel in de Volkskrant daar staan meerdere initiatieven in, ook gerealiseerde. Plus alles over eigen coöperaties. In de begroting 2020 staat op blz.88 onderaan een toezegging van het college om onderzoek te doen naar verschillende kleinschalige woonvormen. Dat onderzoek kan kort zijn, het is namelijk al gedaan zoals je zult lezen in dit artikel. Het wachten is op een concreet voorstel op het terrein van volkshuisvesting en bestemmingsplan. Is een aanzet in de begroting niet de kortste klap? Onderstaand een paar fragmenten uit dit inspirerende artikel.

Toekomstige bewoners, onder wie Chandar van der Zande (tweede van links), met een maquette van De Warren. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Toekomstige bewoners, onder wie Chandar van der Zande (tweede van links), met een maquette van De Warren. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant In Amsterdam heeft een groep huurders het heft in handen genomen: ze bouwen zelf hun eigen deel van een woonwijk. Duurzaam en goedkoop. Duizenden anderen moeten volgen. Gaat dat lukken?

De zelfbouw-wooncoöperatie moet een revolutie worden op de Amsterdamse woningmarkt. Deze woonvorm tussen huur en koop in is het nieuwste wapen in de strijd tegen de almaar stijgende huurprijzen, huisjesmelkers en vastgoedbeleggers die de stad ontoegankelijk hebben gemaakt voor de lagere inkomens. Wethouder Laurens Ivens van wonen en bouwen voorspelt zevenduizend coöperatiewoningen in 2025, en 40 duizend in 2040.

Regulier gemeenschappelijk wonen bestaat in Nederland al in allerlei vormen, van kleine woongroepen met tien bewoners tot grote gemeenschappen van honderden leden. Maar de zelfstandige wooncoöperatie onderscheidt zich doordat ze nog een stapje verdergaat op het gebied van inrichting en gezamenlijke besluitvorming, zegt Clemens Mol van de stichting !WOON. ‘Je neemt de regie over je omgeving.’ Bewoners zijn niet alleen huurder van een betaalbare woning, maar ook mede-eigenaar van de coöperatie. Dat is nieuw in Nederland.

Inmiddels lopen er diverse andere coöperatieprojecten in Amsterdam, zoals De Nieuwe Meent aan het Archimedesplantsoen. Van Poelgeest ziet een mooie toekomst. Ook wethouder Ivens is hoopvol: ‘Het blijkt nu dat het inderdaad kan. Een groep kan de plannen en de financiering zelf rondkrijgen. Daarom willen we er nu echt tempo achterzetten.’

‘Er is een enorme behoefte aan betaalbare woningen voor de midden- en lage inkomens. Dit is de manier om dit soort woningen voor de lange duur te creëren’, zegt de Amsterdamse wethouder van wonen en bouwen Laurens Ivens. Het grote voordeel van wooncoöperaties is dat de controle deels in handen van de gemeente blijft. De hoogte van de huur wordt van tevoren en in overleg bepaald, en kan niet veranderen zonder akkoord van de gemeente. Zo wordt voorkomen dat woningen die bedoeld zijn voor lagere inkomens uiteindelijk voor hen onbetaalbaar worden.

Lees ook het achtergrondartikel op de site van de Wiardi Beckman Stichting: https://www.wbs.nl/publicaties/alternatieve-woon-oplossingen

Begroting 2020

een beschouwing in de begrotingsvergadering van 5 november jl.

Trots, is het woord wat veel voorkomt in de eerste zinnen. Net zoals in de Nieuwsbrief en de Leeuwarder Krant. En dan in de inleiding van de aanbiedingsbrief staat wederom: de gezonde financiële positie, waar we best trots op mogen zijn, is een goede basis om verder uitvoering te geven aan onze ambities. Trots ik kom er later op terug.

Die ambities, die hadden wij als Schiermonnikoogs Belang en als deelnemer in de coalitie bij het aantreden van dit college geformuleerd in het coalitie document “samen aan de slag” en in het collegeprogramma “nu aan de slag”

Dan doet het mij goed om de afgelopen periode meegemaakt te hebben, dat tal van zaken opgepakt en zelfs afgerond zijn. Een groot aantal belangrijke punten staan in de steigers zoals u dat verwoorde bij de toeristische visie, bewegwijzering, handhavingsbeleid, woningbouwlocatie oost, verkeers- maatregelen, samenwerking basisschool en middelbare school, duurzaamheid

Bestemmingsplan het Baken ons informatiecentrum is afgerond en een jachthaven op diepte. Maar de kers op de taart is natuurlijk de realisatie van het cultuurhistorisch centrum in het Koningshuis!

Maar het is nog te vroeg om achterover te gaan leunen en dan is het dus ook goed om te lezen, dat dit college dat ook niet van plan is. Er liggen nog veel zaken in het verschiet, zoals een nieuw bestemmingsplan, een nieuwe huisvestingverordening, ondersteuning realisatie van een kaasboerderij,

Duurzaamheidsmaatregelen concreet maken en een plan voor de herinrichting en ontsluiting van het bedrijventerrein aan het Melle Grietjes pad.

Voorzitter het verkiezingsprogramma van Schiermonnikoogs Belang draagt de ondertitelsamen werken aan slimme oplossingen” niet voor niets, en met samen bedoelen wij niet alleen onze coalitiepartner maar de gehele raad. Veel te vaak heeft ons bestuur de afgelopen jaren langs de kant staan afwachten en hopen dat een ander het wiel ging uitvinden. En als het wiel dan was uitgevonden dan was het snel, nou nee, te duur, te groot of wij durven niet.

Nog even in het kort ga ik met u de programma begroting door van 2020 met hier en daar een frons en soms misschien ook wel met een glimlach.

De woonlasten van onze inwoners stijgen ook dit jaar weer, dit om de 100% kostendekkendheid van vooral de afvalstoffenheffing te realiseren. Weliswaar tientjeswerk maar toch baart ons dit zorgen. Tegelijkertijd is dit toch ook iets wat wij als inwoners zelf kunnen sturen minder afval zal leiden tot minder kosten. Daarom vinden wij de actie van korting op compost en regentonnen een goede zaak vraag is wel hoeveel zijn er hier al van afgenomen.

Dankzij de rijks compensatie btw-waddenveren is het plan om voor volgend jaar bijna 60.000 euro eenmalig uitgeven en wel aan twee elektrische strandrolstoelen en bergingen nabij de strandopgangen, watertappunten in het dorp, schoolbezoek van onze leerlingen aan de Tweede Kamer en het Rijksmuseum en subsidie om in het volgende jaar 75 jaar vrijheid groots te vieren. Het lijkt ons dat er bij strandrolstoelen nog even goed gekeken moet worden naar subsidiemogelijkheden. We horen het graag.

Nieuw in de programma begroting is het hoofdstuk sociaal domein waar de onderdelen participatiestelsel, WMO en Jeugdzorg uitgewerkt zijn in.           Taken en financiële middelen, een goede zaak. Tijdens de technische bijeenkomst heeft onze fractie gevraagd om in de volgende programma begroting ook nog het welzijnswerk op de dezelfde manier uit te werken.

Door de stikstof problematiek heeft de grondaankoop voor de woningbouw oost vertraging opgelopen. Laten we hopen dat dit niet te lang gaat duren en dat wanneer er groen licht is ook gelijk wordt doorgepakt.

Paragraaf risicobeheersing is de vraag of het depot bij de jachthaven nu met de strengere PFAS-regels weer een risico met zich medebrengt wij hopen dit natuurlijk niet maar zien het graag vastgesteld.

Wonen en volkshuisvesting

Een belangrijke portefeuille voor ons en de andere Waddeneilanden een groot deel van onze leefbaarheid op ons eiland is hier afhankelijk van, immers wanneer er geen goede woningen beschikbaar zijn zullen vooral jongere eilanders sneller beslissen ons eiland vaarwel te zeggen, daarom is de woningbouwlocatie oost belangrijk maar ook de realisatie van andere kleinschalige betaalbare woonvormen. In 2019 hebben wij het college gevraagd dit verder uit te werken en nu lezen we in de programma begroting dat dit in 2020 zal worden opgepakt en wel door een onderzoek te doen naar de verschillende woonvormen. We missen het tijdspad van mogelijke realisatie, wij vragen dan ook het college met spoed dit uit te werken.

En mocht u dat zelf vanwege de tijdsdruk en personele inzet niet zelf kunnen doen, zou u dit uit kunnen besteden zodat we volgend jaar in de programma begroting onder het kopje in de steigers staat: is afgerond!

Verkeer en vervoer

Een belangrijk onderwerp binnen onze groepering. Al in de jaren dertig van de vorige eeuw speelde dit al binnen de raad maar veel is er niet veranderd. Helaas is dit ook zo’n onderwerp waarvan velen vinden dat er wat aan gedaan moet worden maar helaas tot nu toe met weinig resultaat.

Nog steeds komen er klachten binnen van auto’s die te hard rijden op de Heereweg of de Prins Bernardweg. Maar ook in het dorp zijn we er nog niet uit de problemen waar vooral de elektrische bussen zorgen voor overlast door trillingen. Weliswaar is het verbeterd in de middenstreek waar nu niet harder mag worden gereden dan 20 km per uur. Onze fractie vindt dat dit eigenlijk moet gelden voor het gehele dorp. Hierdoor ontstaan bewezen minder trillingen en zodoende minder schade aan de huizen in ons dorp en ook aan ons wegennet want die schade kost veel geld. Verder zou dit probleem van de bussen ook mee genomen moeten worden richting de evaluatie van de einde concessie 2022 van het busvervoer en dan lichtere bussen te vragen. Met ander woorden verkeer en vervoer is zo’n programmapunt dat schreeuwt om actie het zal sommige eilanders een beetje pijn doen, maar hier geld echt, de tijd van pappen en nathouden moet voorbij zijn. Tot slot mbt dit onderwerp zien we erg uit naar de nieuwe inrichtingsplannen voor het bedrijventerrein en de mogelijke ontsluiting hiervan, want dat kan misschien wel de sleutel zijn van het antwoord op veel verkeersproblemen.

Duurzaamheid

Speelt steeds meer binnen ons eiland dankzij de eilander energiecoöperatie De Sintrale zijn er in de afgelopen jaren al grote stappen gemaakt.

Samen met de portefeuillehouder zullen er voor de toekomstplannen concreet gemaakt moeten worden aan de hand van de nota Dursum Eilaun in samenspraak met de eilander inwoners tijdens inspraak avonden.

Handhaving

Ook zo’n onderwerp is waar je geen vrienden mee maakt maar toch moet het gebeuren en dan ook volgens de geldende regels want zo alleen krijg je een consistent beleid. En dan is het dus echt gelijke monniken gelijke kappen, wel vraag ik mij af hoe u gaat handhaven op verkeerd geparkeerde fietsen. Zoals op bladzijde 100 van de programma begroting verwoord is dan denk ik dat een controle op andere verkeersdeelnemers dan verkeerd geparkeerde fietsen misschien een hogere prioriteit verdiend we zijn dan ook benieuwd naar uw verklaring.

Voorzitter ik ga afronden waar ik mee begon, met dat ene woordje “trots…”

Voorzitter, trots, ja we mogen trots zijn, trots op de gastvrije medewerkers van onze binnendienst, trots op de mannen van de buitendienst die het altijd maar weer voor elkaar krijgen dat ons dorp erdoor om een ringetje te halen uitziet

Trots op dit college dat ervoor gezorgd heeft dat wij voor het jaar 2020 een sluitende begroting hebben en dat als een van de 4 Friese gemeenten die dat is gelukt. Maar als allerlaatste ook trots, tenminste als je dat mag zeggen zo u anders wilt, blij met hoe wij als raad met elkaar omgaan, ook bij het nemen van soms moeilijke beslissingen.

Wyb Jan Groendijk, fractievoorzitter Schiermonnikoogs Belang

——————————————————————————————————————–

Publieksavond Gebiedsagenda Wadden 2050
In de raadzaal van het gemeentehuis Schiermonnikoog vindt op woensdagavond 6 november om 20.00 uur een informatieavond plaats over de Gebiedsagenda Wadden

De avond is bedoeld om u te informeren over de Gebiedsagenda. Daarnaast kunt u vragen stellen en opmerkingen maken die de opstellers kunnen meenemen in het verdere proces naar een Gebiedsagenda Wadden 2050.
De Gebiedsagenda Wadden 2050 wil in samenwerking met alle betrokken partijen verantwoord vorm geven aan de toekomst van ons natuurlijk Werelderfgoed. Zodat het Waddengebied ook in 2050 ecologisch en economisch gezond is. Dus duurzaam, toeristisch aantrekkelijk en cultuur-historisch boeiend. In 2019 eindigt de planperiode van de Structuurvisie Waddenzee (voorheen PKB). De Gebiedsagenda Wadden moet een gemeenschappelijk kader gaan vormen waarin het gezamenlijk eindbeeld van het waddengebied in 2050 wordt geschetst. De Gebiedsagenda is richtinggevend voor de betrokken partijen voor de doorwerking in hun
beleid en uitvoering van projecten. Het is geen structuurvisie in de zin van de Wet Ruimtelijke Ordening. Het doel is dat de Gebiedsagenda op bestuurlijke niveau de deelnemende partijen bindt aan de door hun gemaakte afspraken.
Op de website www.gebiedsagendawadden2050.nl vindt u meer informatie.

Koningshuis definitief voor ’t Heer en Feer.

Samen met Ouderenwerk, Thuiszorg en De Kwast.

foto t Heer en Feer

Op 15 oktober 2019 heeft de gemeenteraad van Schiermonnikoog definitief ingestemd om het Koningshuis (Nieuwestreek 1) te bestemmen voor culturele en maatschappelijke doeleinden.

In het pand krijgen vier organisaties een plek. ’t Heer en Feer wordt de hoofdhuurder. Daarnaast organiseert Ouderenwerk in de toekomst koffieochtenden en mogelijk andere activiteiten in het Koningshuis. Bovendien kan Thuiszorg Het Friese Land het pand gebruiken voor dagbehandeling van ouderen. Schildersclub De Kwast zal de garage gebruiken om te schilderen.
Het bestuur van ’t Heer en Feer is al druk bezig met plannen voor de verbouwing en inrichting van het pand. De bedoeling is dat de verbouwing begin 2020 start en dat de heropening op 11 juni 2020 plaats vindt. Voor de verbouwing heeft de gemeente een krediet beschikbaar gesteld, voor de inrichting is subsidie aangevraagd bij het Iepen Mienskipsfûns (IMF) van de provincie Fryslân.

Binnenkort hier actuele informatie over:

 • de begroting 2020 van de gemeente Schiermonnikoog
 • verkeersmaatregelen op komst
 • duurzaamheid
 • woningbouw