Schiermonnikoogs Belang 1921-nu

De Eerste Wereldoorlog is voorbij, er kan weer (veilig) gevaren worden, en toeristen kunnen weer komen, tegelijkertijd moet Schiermonnikoog een andere toeristenbron opzoeken, want het grote Badhotel staat aan de afgrond.

Schiermonnikoog leeft in deze periode van de pieken (Pinksteren en zomervakantie), dan moet het geld verdiend worden. Duidelijk wordt gauw dat er een grote flessenhals is; de aanlanding op Schiermonnikoog, een houten steiger maakt het iets makkelijker maar heeft een beperkte capaciteit en zeker niet geschikt voor autoverkeer.

Een aantal eilanders (met als grote stimulator S v.d. Werff) buigt zich hierover, en besluiten een vereniging op te richten genaamd; Schiermonnikoogs Belang, een vereniging met als doel, het algemeen belang van ons eiland te dienen.

Het is maart 1921, in de oprichtingsvergadering van de vereniging wordt een nieuwe steiger als speerpunt opgepakt, er gaat een intekenlijst door de streken, waar je een bedrag op in kon vullen, en waar je dan 5 jaar garant voor moet staan. Tevens gaan er een oproep uit naar gegoede families aan de overkant, die hier een zomerhuis bezitten. In 1927 wordt de aanlegsteiger geopend, door de vrouw van burgemeester van den Berg.

In de jaren daarna blijft de vereniging door sudderen, zo nu en dan een ledenvergadering maar als er wat moet gebeuren zijn ze van de partij.

Na de Tweede Wereldoorlog verdwijnen de landelijke partijen geleidelijk uit de gemeenteraad en komen er de plaatselijke groeperingen voor terug zo ook Schiermonnikoogs Belang, een partij die stond, en staat voor het algemeen Belang van Schiermonnikoog.