Raadslid Wyb Jan Groendijk:

Leven in het water, leven op het land

 • Duurzaamheid
 • Ruimtelijke ordening & wonen
 • Verkeer & vervoer
 • Fysieke leefomgeving
 • Jachthaven

Eerlijk werk en economische groei

 • FinanciĆ«n
 • Toerisme & recreatie

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

 • Bestuur
 • Wadden & eilandbreed samenwerken

Raadslid Coen Bouman:

Klimaatactie

 • Natuur & milieu

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

 • Toezicht & handhaving
 • Openbare orde & veiligheid
 • Burgerparticipatie
 • Dienstverlening

Goede gezondheid, welzijn en kwaliteitsonderwijs

 • Volksgezondheid, zorg & welzijn
 • Onderwijs & jeugd
 • Werk & inkomen
 • Sport & cultuur
Portefeuilleverdeling 2022-2026