Zou dit ook kunnen op Schiermonnikoog? Een interessante vraag want Schiermonnikoogs Belang heeft coöperatief bouwen in het verkiezingsprogramma staan. In de brede fractie hadden we het er al eens over. Het wachten is op een initiatief van onze kant. Lees dit artikel in de Volkskrant daar staan meerdere initiatieven in, ook gerealiseerde. Plus alles over eigen coöperaties. In de begroting 2020 staat op blz.88 onderaan een toezegging van het college om onderzoek te doen naar verschillende kleinschalige woonvormen. Dat onderzoek kan kort zijn, het is namelijk al gedaan zoals je zult lezen in dit artikel. Het wachten is op een concreet voorstel op het terrein van volkshuisvesting en bestemmingsplan. Is een aanzet in de begroting niet de kortste klap? Onderstaand een paar fragmenten uit dit inspirerende artikel.

Toekomstige bewoners, onder wie Chandar van der Zande (tweede van links), met een maquette van De Warren. Foto Guus Dubbelman / de VolkskrantIn Amsterdam heeft een groep huurders het heft in handen genomen: ze bouwen zelf hun eigen deel van een woonwijk. Duurzaam en goedkoop. Duizenden anderen moeten volgen. Gaat dat lukken?

De zelfbouw-wooncoöperatie moet een revolutie worden op de Amsterdamse woningmarkt. Deze woonvorm tussen huur en koop in is het nieuwste wapen in de strijd tegen de almaar stijgende huurprijzen, huisjesmelkers en vastgoedbeleggers die de stad ontoegankelijk hebben gemaakt voor de lagere inkomens. Wethouder Laurens Ivens van wonen en bouwen voorspelt zevenduizend coöperatiewoningen in 2025, en 40 duizend in 2040.

Regulier gemeenschappelijk wonen bestaat in Nederland al in allerlei vormen, van kleine woongroepen met tien bewoners tot grote gemeenschappen van honderden leden. Maar de zelfstandige wooncoöperatie onderscheidt zich doordat ze nog een stapje verdergaat op het gebied van inrichting en gezamenlijke besluitvorming, zegt Clemens Mol van de stichting !WOON. ‘Je neemt de regie over je omgeving.’ Bewoners zijn niet alleen huurder van een betaalbare woning, maar ook mede-eigenaar van de coöperatie. Dat is nieuw in Nederland. DE GEMEENTE Betaalbare woningen Inmiddels lopen er diverse andere coöperatieprojecten in Amsterdam, zoals De Nieuwe Meent aan het Archimedesplantsoen. Van Poelgeest ziet een mooie toekomst. Ook wethouder Ivens is hoopvol: ‘Het blijkt nu dat het inderdaad kan. Een groep kan de plannen en de financiering zelf rondkrijgen. Daarom willen we er nu echt tempo achterzetten.’

‘Er is een enorme behoefte aan betaalbare woningen voor de midden- en lage inkomens. Dit is de manier om dit soort woningen voor de lange duur te creëren’, zegt de Amsterdamse wethouder van wonen en bouwen Laurens Ivens. Het grote voordeel van wooncoöperaties is dat de controle deels in handen van de gemeente blijft. De hoogte van de huur wordt van tevoren en in overleg bepaald, en kan niet veranderen zonder akkoord van de gemeente. Zo wordt voorkomen dat woningen die bedoeld zijn voor lagere inkomens uiteindelijk voor hen onbetaalbaar worden.

Lees ook het achtergrondartikel op de site van de Wiardi Beckman Stichting: https://www.wbs.nl/publicaties/alternatieve-woon-oplossingen

Uit de Volkskrant van 25 oktober 2019: Zij bouwen zoals nog nooit is gedaan. Reportage Woonmarkt Amsterdam