Schiermonnikoogs Belang

Schiermonnikoogs Belang is de oudste politieke partij van het eiland. Het staat voor behoud van cultuur, natuur en eilander tradities maar ook voor innovatie en ontwikkeling in verhouding met de natuurlijke waarde van het eiland.

In de raad zoeken we verbinding met andere partijen en gaan we de dialoog aan om gezamenlijk de toekomst van het eiland te schetsen. Met elkaar kunnen we meer bereiken en hierbij is uw steun en uw stem hard nodig.