Lijsttrekker WybJan Groendijk (62)

Behoud van cultuur en tradities

Iedere gast komt voor de identiteit naar ons eiland. De belangrijkste pijlers hiervan zijn, natuur, cultuur en tradities. Zonder deze pijlers heeft ons eiland geen identiteit. Het is daarom belangrijk om natuur, cultuur en tradities een goede onderdak te geven.
Ik vind het belangrijk dat er een goed geoutilleerd bezoekerscentrum komt. Ook voor cultuur en historie moet er een goede plek komen in het midden van onze gemeenschap.

Waarom ben ik kandidaat?

Raadslid te mogen zijn van de kleinste en mooiste gemeente van Nederland is een eer. Mijn motto? “Vraag je niet af wat Schiermonnikoog voor jou kan doen, maar wat jij voor Schiermonnikoog kan doen!”


Kandidaat-raadslid nr.2 Erik Gerbrands (66)

Een haalbaar zorgmodel voor het eiland

De kwaliteit van de zorg op Schiermonnikoog is goed, dit moeten we behouden. We willen graag 24-uurzorg realiseren maar daarvoor is er een realistisch en betaalbaar stappenplan nodig. De zorg verbeteren doen we niet alleen maar in samenwerking met de betrokken organisaties, mantelzorgers en de mensen die het aangaat.

Waarom ben ik kandidaat?

Het goede op ons mooie eiland steunen, bedreigingen aanpakken, wat beter kan, verbeteren, dat is waar ik me de komende vier jaar voor inzet!


Kandidaat-raadslid nr.3 Ilja Zonneveld (42)

Cultuur en tradities moeten we koesteren

‘Hoe is dat nu, op een eiland wonen?’ vragen gasten mij vaak. Ik vertel ze dan meestal dat Schiermonnikoog een plek is waar lief en leed nog echt wordt gedeeld. Dat het leven hier soms wat langzamer gaat, maar dat het vaak ook intenser is. En dat je, als je hier komt wonen of heel vaak bent, je vrijwel altijd wordt opgenomen in dit grote warme bad.
Juist omdat Schiermonnikoog zo’n open gemeenschap is moeten we ook oog blijven houden voor de eilander cultuur. Geschiedenis moet een plekje kunnen krijgen en tradities moeten de kans krijgen om wortels te schieten. Zo behouden we onze eigen identiteit en blijft dit eiland zo’n bijzonder plekje.

Waarom ben ik kandidaat?

Er zitten maar weinig vrouwen in de raad van Schiermonnikoog. Dat is best begrijpelijk, want als ik om mij heen kijk zie ik dat de meeste vrouwen aardig wat ballen in de lucht houden. Ze hebben banen, runnen een eigen zaak, zijn moeder en mantelzorger, ze doen allemaal vrijwilligerswerk en onderhouden een uitgebreide vriendenkring. Ik zou graag in de raad plaatsnemen om al deze actieve vrouwen die ons eiland drijvende houden een stem te mogen geven!


Kandidaat-raadslid nr. 4 Thom Verheul (66)

Duurzaam en energieneutraal

Het eiland energieneutraal maken of zelfvoorzienend is één van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. Met elkaar moeten we echt stappen zetten. Vooral binnen de gemeente moet er een andere wind gaan waaien. Als voorzitter van de Energiecoöperatie “De Sintrale” lever ik een concrete bijdrage. Zonne-energie en toepasbare vormen van windenergie hebben mijn voorkeur. We moeten slim isoleren en overbodige energie aan elkaar doorgeven via Smartgrid.
Als voorzitter van de werkgroep Horizon strijd ik ook tegen gasboring voor de kust van Schiermonnikoog. Mijn eigen huis gaat binnenkort van het gas af.

Waarom ben ik kandidaat?

Ik ben kandidaat omdat ik vind dat de gemeente nu echt de duurzaamheidsagenda die de raad heeft vastgesteld met kracht moet gaan uitvoeren. Mijn kennis, mijn daadkracht, bestuurlijke ervaring en mijn vermogen om snel te handelen en mensen enthousiast te maken kan ik daarbij inzetten.


Kandidaat-raadslid nr.5 Cynthia Borras (36)

Betaalbare en geschikte woningen voor jonge mensen

Twaalf jaar geleden kwam ik voor het eerst aan op Schiermonnikoog. De eerste vier jaar op het eiland ben ik 6 keer verhuisd, van appartement naar zolderkamer, naar studio… Allemaal tijdelijke woonplekken bij gebrek aan een beschikbare woning in de sociale huur. Pas na 6 jaar kreeg ik van de gemeente te horen dat ik in aanmerking kwam voor een huis.
De frustratie die jonge mensen na een aantal jaar weer naar de wal laat vertrekken ken ik dus goed. De gemeente moet meer doen om jongeren en families met jonge kinderen op het eiland te houden.

Waarom ben ik kandidaat?

Politiek schrikt veel mensen af, vooral jonge mensen willen hier niet veel mee te maken hebben. Jammer is dat, de stem van de jongeren moeten we wel laten horen. Gemeentelijke politiek gaat om zaken die ons allemaal direct of indirect aangaan. Vele beslissingen kunnen we zelfstandig op het eiland nemen, daar moeten we gebruik van maken. Samen bepalen wij de toekomst van Schiermonnikoog! Voor mij is Schiermonnikoogs Belang de partij die mijn idealen nastreeft.


Kandidaat-raadslid nr. 6 Joyce van Bon (49)

Autoluw Schiermonnikoog

Het eiland autoluw houden in een veranderende wereld vraagt om het maken van bewuste keuzes waaraan we allemaal een steentje kunnen bijdragen.

Waarom ben ik kandidaat?

Met elkaar leven, wonen en werken op een eiland vraagt om een eigen aanpak. Door de kleinschaligheid is het een uitdaging de juiste balans te vinden en te houden. Die bereik je in mijn ogen alleen door met elkaar te praten en goed naar elkaar te luisteren. Schiermonnikoogs Belang heeft deze ambitie hoog in het vaandel staan.
We hebben het eiland te leen en moeten het verstandig doorgeven aan de generatie na ons. Ik denk dat Schiermonnikoogs Belang een gevarieerde samenstelling van kandidaten heeft met allemaal hun eigen specifieke expertise. Hiermee zijn mooie dingen te bereiken. Ook ik wil hier graag aan bijdragen!


Kandidaat-raadslid nr.7 Dirk Siekmans (69)

Duurzame energie is de toekomst!

Het zou mooi zijn om ons mooie kleine eiland onafhankelijk te krijgen van natuurlijke bronnen als gas, olie en steenkool. Dat dit een geweldige opgave is, is duidelijk! Het is alleen voor elkaar te krijgen als alle betrokken partijen op het eiland (gemeente, coöperatie de Sintrale, waterschap Vitens en woning coöperatie Woon Friesland) gaan samenwerken. De gemeente van Schiermonnikoog zal hier het voortouw in moeten nemen.

Waarom ben ik kandidaat?

Het is vaak onduidelijk hoe de gemeente werkt. Vaak lijkt dit van buitenaf traag te gaan. Veel regeltjes en beperkingen en iedereen zou willen dat bepaalde processen sneller zouden worden beslist en uitgewerkt. Kritiek hebben op de werkwijze is eenvoudig, meewerken om dit te verbeteren is zo gezegd “ andere koek”.
De eerste stap is dan ook je melden bij een politieke partij. De keuze is voor een partij die staat voor het aanpakken van de energievraagstukken. Schiermonnikoogs Belang is de partij die hiervoor staat en dat is in het belang van Schiermonnikoog.