v.l.n.r.:

Peter Zonneveld, secretaris SB
Arij Boll, secretaris WSV Lytje Pole
Hilbert de Vries, redacteur ’t Heer en Feer
Erik Gerbrands, voorzitter ’t Heer en Feer, eilandvertegenwoordiger Overlegorgaan Nationaal Park
Thom Verheul, trekker van de acties tegen aardgasboringen en voor een witte binnenste toren
Cynthia Borras, penningmeester bestuur SB
Dirk Siekmans, voorzitter energiecoöperatie De Sintrale
Cor van der Kolk, oud-fractievoorzitter en -voorzitter SB
Folkert Abma, natuurgids en fietsenverhuurder
WybJan Groendijk, lid gemeenteraad, bestuurslid stichting Lytje Willem
Louis Wiersema, voorzitter bestuur SB